Cigansky problém-tento članok by si mal každy prečítať.

06.01.2011 13:03

Zaujímala by ma suma, akú štát každý
mesiac zo spoločných zdrojov vyhodí oknom na podporu neprispôsobivých
občanov, ktorí celý život neprejavili voči štátu jedinú zásluhu okrem
zvyšovania opodstatnenosti polície, armády, väzníc, detských domovov,
úradov práce a upratovacích čát. Možno už len jej zverejnenie by v čase
krízy, v čase takmer kolabujúceho stavu škôl, nemocníc a ciest, viedlo k
spontánnym pogromom. Väčšina Slovákov nie sú rasisti. Máloktorého
vytáča samotná farba pleti. Drvivá väčšina z nich len neznáša určité
negatívne vzorce správania, ako kradnutie, parazitovanie, totálna
asociálnosť, netolerantnosť, zámerná a cielená degenerácia, apatia,
kriminálnosť, využívanie práv ale kašľanie na povinnosti…
To, že je možno 90 percent ciganskej
populácie nositeľom týchto vzorcov naozaj nie je náš rasistický problém.
V záujme majoritnej časti aj ciganskej menšiny sa teda treba chytiť
rozumu. To v prvom rade znamená prestať s nezmyselnými a nezdravými
rečami o tom, že za stav cigánskej menšiny môže majorita. Každý si za
seba predsa zodpovedá sám! Ak sa niekto dopracuje do stavu, kedy jeho
jedinou formou existencie, akej je schopný, je parazitovanie na systéme,
musí uniesť zodpovednosť za také konanie. Aj v prípade, že ide o
ciganov. Preto treba veci nazývať pravými menami. Prevládajúce správanie
ciganskej menšiny na Slovensku je čistou hybris – tj. prvkom celkom
vymknutým, pohŕdavým a arogantným voči obci (štátu) a ich poriadku,
prvkom nepoznajúcim mieru. Už antickí Gréci vedeli, že prirodzenou
odpoveďou na hybris je nemesis (trestajúca, poriadok tvrdo naprávajúca
spravodlivosť). Ak nezasiahne nemesis, potom hybris rozvráti celý systém
a privodí jeho pád. Argumenty o akomsi prirodzenom spôsobe cigánskeho
života, ktorý sme mali narušiť a tým spôsobiť ich mizériu, si taktiež
treba odpustiť. Žiadny z európskych národov už nežije tzv. prirodzeným
spôsobom života, tj. spôsobom, akým žil pred dvesto, či päťsto rokmi.
Hovorí sa tomu adaptabilita. Jednotlivci i národy sa podriaďujú
pravidlám nových epoch, tak to chodí.
Každý neplatič by mohol začať nariekať nad krásou prirodzeného spôsobu
života v lone prírody a obviňovať štát z toho, že mu jeho prirodzený
životný štýl berie. Z nejakého dôvodu však väčšina bielych takto
nenarieka, ale dokáže sa požiadavkám štátu prispôsobiť aj v menej
príjemných aspektoch. Oproti tomu predstava drvivej časti cigánskej
menšiny je taká, že na strane príjmov jej výdobytky moderného štátu
nevadia, zatiaľ čo na strane výdavkov by si priali akýsi prirodzený
stav. Prijímajú teda len “príjmovú” časť spoločenskej zmluvy, zatiaľ čo
na “výdavkovú” nielen, že kašlú, ale na ňu agresívne útočia…