„Integrácia Romov“ = deštrukcia Slovenska

06.01.2011 13:05

Prioritou „riešenia“ situácie cigánov je
pre vládu ich integrácia do spoločnosti a zavedenie už neslávne známeho
modelu multikulturalizmu, ktorý sa používa napr. v západnej Európe . Čo
sa však skrýva pod týmto navonok možno nevinným slovíčkom? „Integrácia“
znamená zlučovanie, spájanie, včleňovanie do jednotného celku. Možno
však spojiť dve úplne odlišné veci bez toho, aby zanikol ich osobitý
charakter? Takéto niečo je logicky nemožné, preto integrácia s inou
rasou nutne znamená zánik určitej civilizácie a jej nahradenie novou,
zmiešanou.
Niektorým sa vidina hybridnej
spoločnosti môže zdať na prvý pohľad lákavá. Avšak sú tu aj takí, ktorí
si nemyslia, že to je žiaduci záver 30 000 ročného vývoja (od čias
neskorého paleolitu). Nielen nacionalisti, ale aj bežní ľudia nechcú,
aby sa Európa začala meniť na tretí svet. A predsa je takéto niečo už
realitou v miestach, kde väčšinu obyvateľstva tvoria nebieli.
Prečo nasilu spájať dohromady niečo, čo
sa od seba prirodzene drží preč? V Amerike (Nemecku, Francúzsku…) to už
spravili a majú s tým veľké problémy. Prečo sa nepoučiť na ich chybách?
Ak sa napokon ukázalo, že aj takým bratským národom ako Česi a Slováci
viac vyhovujú samostatné republiky, ako môžu žiť v jednom štáte s tak
cudzím, neeurópskym elementom ako cigáni?
Veľmi jasne sa vyjadril Thomas Jefferson
, na ktorého odkaz dnešní vládcovia USA hanebne pľujú: „Nič nie je v
knihe osudu napísané jasnejšie než to, že títo ľudia [černosi] by mali
byť slobodní. Ale tieto dve rasy [černosi a belosi] nemôžu žiť pod
rovnakou vládou. Príroda, obyčaj a úsudok medzi ne postavili
nezmazateľnú čiaru .“ Jednoducho, neexistuje žiadny systém, ktorý by
dokázal zohľadniť špecifické požiadavky, charakter a povahu tak
odlišných národov. A žiadne politicky korektné kecy v snahe zapáčiť sa
Európskej únii na tom nič nezmenia.
Petmamon