Multikulturizácia Slovenska!

06.01.2011 13:09

Už dlho mi vŕtalo hlavou, čo sa skrýva
za takou veľkou propagandou multikulturalizmu na Slovensku. Čoraz
častejšie sa môžme stretávať s obalmi na potravinách a iných tovaroch,
na ktorých dominujú a lákajú zákazníkov práve tzv. „kakaové“ deti. V
reklamách a seriáloch sa to stalo pravidlom. Nemuselo pritom ísť ani o
zbožie, prípadne videoklip zo zahraničia, kde žije určitá africká, či
moslimská populácia. Tieto multikulti obohatené veci veľakrát pochádzajú
práve zo Slovenska. Postupom času sa to stupňovalo, až sa tu zrazu
odniekadiaľ z Afriky objavil malý čierny chlapec, ktorý v reklamách
kričí po autobuse (tzv. Dede). Dnes ho už nájdete všade: Dedeho vidíte
takmer v každej reklame, kde nás zoznamuje so svojím rodným jazykom, Dede
sa na nás usmieva zo stránok časopisov, Dedeho počujeme v rádiu, Dede
vyskakuje ako reklama na internete a po novom je Dede už aj na
billboardoch. Človek by si pomyslel, že tento chuligán kandiduje za
prezidenta, keďže ho vidíme a počujeme doslova a dopísmena všade!
Ale dajme si otázku. Čomu predchádza celá táto propaganda? Má nás na
niečo pripraviť? Slovenskí občania síce Afričanov poriadne ani nevideli,
no už si zvykajú, keďže sa na nich usmievajú zo všetkých médií, či
časopisov. Avšak, pravda je taká, že čoskoro sa nebudú na nás usmievať
už len z televíznych prijímačov, či reklamných plôch, ale priamo z
našich ulíc.
Počuli ste už o projekte Euro-Mediterranean Partnership, tzv. EUROMED?
Nie? Jedná sa o projekt EÚ, v ktorom sa okrem iného hovorí aj o tom, že
Európa musí v rozmedzí rokov 2010 – 2050 prijať minimálne 50 miliónov
nebielych imigrantov. Vzhľadom na demografický vývin si dovolím tvrdiť,
že ich bude aj viac. Fakt, ktorý je síce známy, ale málo prezentovaný:
biela rasa vymiera! „Pomaly“ sa začína nahrádzanie pôvodných Európanov
„novými Európanmi“. 50 miliónov imigrantov je ten počet, ktorý sa musí
rozdeliť medzi 27 členských štátov. Slovensko je medzi nimi. S otvorenou
náručou bude prijímať nových „Slovákov“. A tak nás na toto celé
pozvoľna pripravujú.
Veď sa musíme vyrovnať európskemu priemeru. Keď už sa vyrovnávame cenami, nesmieme zabúdať ani na multikultúrnu spoločnosť.
Škoda len, že chudáci Slováci sa asi nikdy nedožijú priemeru európskeho platu.
Ale čo na tom, že nebude čo do úst, že nebude práce a ľudia nebudú môcť
dôstojne žiť. Hlavné je, že si pár vyvolených bude môcť s hrdosťou
povedať, že už sú z nich „praví Európania“.
T.F. Vzdoruj