Nočná mora alebo zlatá baňa?

06.01.2011 13:06

Nedávno prebehla médiami správa o smrti
dieťaťa kvôli zanedbaniu starostlivosti zo strany rodičov. Naoko bežná
správa, ale len naoko. Pretože to dokonale ilustruje stav našej
spoločnosti, v ktorej štát rezignoval na svoje základné funkcie a zaujal
postoj pštrosa s hlavou piesku. Filozofia štátu sa zmenila na “nehas čo
ťa nepáli”. Dôvodom je, že niekto povýšil tzv. ľudské práva nad všetko
ostatné. Aj nad zákon a nad základnú ľudskosť a logiku. Pretože
akémukoľvek právu na svete by malo byť právo na život nadradené a zákon
by mal platiť pre všetkých rovnako.
Mal, ale neplatí, pretože nežijeme v normálnej spoločnosti, ale v
Kocúrkove. Veď si len spomeňme koľko kriku bolo okolo internátnych škôl
pre cigánske deti z osád. Tento projekt by správnom uskutočnení vyriešil
jeden z najpálčivejších problémov dneška. Lenže ostal z neho len
paškvil, ktorý nič nerieši a pohltí ďalšie tisíce.
Tento stav, keď sa do pochybných a nič neriešiacich problémov lejú
milióny, niekomu veľmi vyhovuje. Veď je to doslova zlatá baňa pre
vyvolených a ich príbuzných a priateľov. A tak sa aj naďalej nič nerieši
pod zámienkou ľudských práv. Veď predsa nebudeme trhať deti od rodičov.
Čo na tom, že z tých detí vyrastú rovnakí asociáli ako ich rodičia?
Keby sa tento kruh preťal, prestali by prúdiť financie a z čoho by sme
potom plnili svoje vrecká a vrecká svojich príbuzných a známych?
Podobné je to aj s nelegálnymi cigánskymi osadami. Pretože stoja na
cudzej pôde bez riadneho povolenia, mali by byť bezodkladne
zlikvidované. Veď ako k tomu príde majiteľ pozemku, keď jeho majetok
užíva niekto iný? V hociktorom skutočne právnom štáte by bol tento
problém okamžite vyriešený v zmysle zákona. Teda ten, kto takýmto
spôsobom užíva cudzí majetok, v tomto prípade pozemok, bol by z neho
vysťahovaný a nelegálne postavené obydlie zlikvidované. U nás to tak nie
je. Prečo? Opäť len preto, že z tohto problému niekto ryžuje. A to sa
tak skoro nezmení.
Aké by bolo možné riešenie tejto situácie? Nuž predovšetkým by bolo
vhodné, aby sa do pochybných projektov prestali investovať milióny eur.
Pretože len tak by sa skončilo výnosné napĺňanie vreciek z týchto peňazí
a začalo sa niečo skutočne robiť. Napríklad aj sledovanie situácie v
rodinách a nekompromisné odoberanie detí tým rodičom, ktorí nie sú
schopní a ochotní sa o ne riadne starať. Ale predovšetkým nekompromisné
dodržiavanie zákona, pretože len tak sa vyhneme tomu, aby tu vyrastali
ďalšie čoraz početnejšie generácie, ktoré budú čoraz väčšou záťažou pre
náš štát a tým vlastne pre nás všetkých.
Roman RS