O čom je nacionalizmus?

05.01.2011 13:24

V čom spočíva národná politika? Spočíva v tom že vláda je manifestom vôle národa, nie vôle nadnárodných korporácií, bánk a cudzích záujmov. Národ je živý organizmus a každý človek v ňom je pevná časť toho veľkého celku. Neznamená to izoláciu ale suverenitu a právo nás, na našom území, právo slobodne myslieť a rozhodovať sa. Nie ako dnes, kto rozhoduje o tom kam smerujú naše peniaze? Kto rozhoduje o našich postojoch ku globálnym otázkam? Národ to nieje, je to politická mafia ktorej pramálo záleží na našich záujmoch. Túto mafiánsku smotánku v politike ovláda kolektívne úsilie plné intríg a nenávisti, oni nám majú vládnuť!?
 Veľký omyl je mýliť si nacionalizmus so šovinizmom, Nacionalizmus nieje šovinizmus a odmieta ho. Uvediem príklad na Slovensko-Maďarských vzťahoch. Nacionalisti nechcú napätie či vojnu medzi našimi krajinami, nechceme ani rozpory, jediné čo chceme je aby Maďari pochopili že Slovensko patrí Slovákom, Maďarsko Maďarom, aby obe strany zahodili spory z minulosti a vzájomne si pomáhali ako Európania. Ale akonáhle bude z Maďarskej strany provokácia či šovinizmus razantne sa tomu musíme postaviť na odpor. Je paradox ako mnohí "odborníci" tvrdia že nacionalizmus vzbudzuje vášne medzi národmi, pritom práve nacionalisti Slovenskí aj Maďarskí spolu vychádzajú dobre vo vzájomnej spolupráci, naopak šovinisti ako Slota a "demokrati" ako Fico vytvárajú medzi našimi národmi vášne len kvôli tomu aby tým zakryli svoju vlastnú politickú neschopnosť. Je ale pravda že v Maďarsku sú Gardy ktoré sú čisto šovinistické a odmietajú Slovensko, títo šašovia na uhorskom koni by mali rýchlo zosadnúť a prijať realitu taká aká je, nie ako si ju idealizujú. 
 
 . Dr. Jozef Tiso vyjadril nacionalizmus najlepšie: "Strana je národ a národ je strana. Strana je organizáciou národa. Národ cez stranu hovorí, strana na miesto národa rozmýšľa. Národ potrebuje stranu lebo bez nej by bol nemý a malomocný."

Vlastenectvo je náš pocit, hrdosti na našu vlasť, nacionalizmus uvádza vlastenectvo do praxe cez politiku, aby politika slúžila nám Slovákom. Tak isto sa nacionalizmus obzerá aj ďalej za hranice Slovenska, na celú Európu, pretože naše  Európske národy spoločne utvárali celý čas históriu a z tejto histórie vyplývajú rôzne dôsledky na prítomnosť, je dôležité byť aj nacionalistom Európskym nie len Slovenským. Pretože Európu ohrozuje multikulturalizmus v podobe prílivu moslimov a iných rás je nutné to obmedziť. Nemám nič proti iným rasám, ale keď sú na našom území a nedokážu sa prispôsobiť Európskym hodnotám a Európskej civilizácií tak tu nemajú miesto. Ich ne-prispôsobivosť sa prejavuje činmi ktoré majú na svedomí, časté krvavé demonštrácie vo Francúzku, vysoká kriminalita z ich strany oproti pôvodnému Francúzskemu obyvateľstvu, neprispôsobenie sa našim zvykom, a ich rýchle množenie oproti Európskemu, to všetko tvorí jeden reálny a aktuálny problém ktorému čelí Europa, nie sú to len moslimovia, tí sú však zrejme najradikálnejší. A výhovorka že oni sa prispôsobia nezabrala a nezaberá ani pri romskej otázke. Rómovia totiž po celé stáročia nie sú schopní prispôsobiť sa. ... tých problémov je samozrejme viacero, preto musíme ísť spoločne za Európu a Slovensko.
 
Samozrejme, niektorí si pod pojmom nacionalisti predstavia bandu opitých násilníkov. Pospolitosť ako aj ĽS-NS a všetky nacionalistické hnutia sa dištancujú od jedincov ktorý si myslia že ak zmlátia černocha či roma a pôjdu to zapiť do krčmi, je to boj za svoju zem. To je veľký omyl, ak to spraví nejaký "nacionalista" je to človek ktorý klesol na úroveň neprispôsobivých násilníkov a sám je rovnaký. (Ak je násilie použité v sebaobrane alebo chránení niekoho iného je to prirodzené) Násilie je pre primitívov, nič nevyrieši, naopak zhorší situáciu. Je pravda že pár takých individuí sa vyhlasuje za nacionalistov(pritom nevedia o čom nacionalizmus je) ale títo jedinci majú vplyv akurát na kamarátov z krčmi a nie na názory a politiku ĽS-NS. Aj ja sa dištancujem od násilia, nezmyselného a naivného, ako nacionalista radikálne nesúhlasím s takými praktikami. Ale takýchto jedincov je medzi nacionalistami minimum, naopak môžu sa pochváliť šíky infantilných "antifašistov" podobnou opilecko-násilníckou(občas aj drogovou) sebrankou.
Na záver:
„Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus je nie biologický pud, ale mravný charakter; nie nenávisť k niekomu, ale horúca láska k svojeti. Táto naša svojeť, to je naše kresťanské vierovyznanie, naše slovenské národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naše Slovensko.“ – Jozef Tiso, 16. august 1939
Veritas14(Veritas znamená z latinčiny, pravda)