Okresný súd v B. Bystrici zastavil trestné stíhanie Mariana Kotlebu!

04.01.2011 21:09

Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením 1T/126/2010-97 zamietol žalobu, podanú námestníkom okresného prokurátora v B. Bystrici JUDr. Petrom Šnapkom na Mgr. Mariana Kotlebu, ako neodôvodnenú.

Z uznesenia sú zaujímavé najmä nasledovné pasáže:

- Dôkazy, ktoré by spáchanie skutku obvinenému Mgr. Marianovi Kotlebovi preukazovali, sa v spise nenachádzajú.

- Som toho názoru, že nebol splnený postup prokurátora na to, aby podal obžalobu na Mgr. Mariana Kotlebu.

Z predmetného súdneho uznesenia ako aj z priebehu policajného vyšetrovania je zrejmé, že námestník prokurátora JUDr. Peter Šnapko konal na politickú objednávku. Nezabudneme!