Štát je nepriateľom slušných ľudí na Slovensku…!!!

06.01.2011 13:01

O tom niet pochyb, opakovaný zásah
kukláčov proti protestujúcim občanom   za svoje práva   v Šarišských
Michaľanoch a Krompachoch na východnom Slovensku a zásah polície proti
ľudom, ktorý   chceli položiť vence k soche Svätopluka je   nepochybným
dôkazom.   Ešte dodávam, že tí   slušní protestujúci   ľudia z obce na
východnom Slovensku sa celkom legálne dovolávali dodržiavania Ústavy SR
zo strany štátu, t.j. aby zákony boli uplatňované voči každému občanovi
rovnako, bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženské či politické
presvedčenie… Dnešná, ale aj dlhodobá kriminalizácia   a mediálna
propaganda proti slušným ľuďom, riadne pracujúcim a odvádzajúcim dane,
ktorý len poukazujú na parazitizmus a zločinnosť a nečinnosť štátu je
nepochybným dôkazom…
Keďže okrem kriminálnikov a parazitov majú slušní ľudia, ako nepriateľa
aj vlastný štát, ktorý sa vyhráža ďalším zbrojením proti svojim občanom,
potom aj občanom nezostáva nič   iné …!!!
Petmamon
Občan Slovenského štátu a živiteľ rodiny