Veľkí Slováci o Židoch a antislovenské média

05.01.2011 13:26

V tomto článku sa budem zaoberať významnými Slovákmi  a ich názoru na Židov. Rozoberať túto tému ma doslova vyprovokoval jeden anti slovenský týždenník, nebudem mu robiť reklamu a jeho židovský autor.(Náhoda?)
Autor píše o našich národných buditeľoch ako Štúr či Vajanský ako o hulvátoch!, ktorí údajne bez dôvodu prejavovali nenávisť k židom, boli to antisemiti a hulváti. Len preto že sa vo svojej dobe opovážili upozorniť na obrovskú moc židovstva a jeho koristníckym praktikám voči Slovenskému národu. Je známy fakt že židia v tej dobe praktizovali lichvu(dnes je to trestné) a ovládali takmer celý obchod. V Uhorsku vlastnili 70% pôdy.
"Židia prichádzali na stá z Haliče, vábení ľahkým vykorisťovaním pôdy, podporovaní byrokraciou, ktorá mala v nich otrockých agentov, hotových na najnižšie úsluhy a úplne ľahostajných k slovenským požiadavkám. Dostávali výhradné právo na krčmy a obchody, pijanom dávali veľký  úver, do zálohy berúc ich gazdovstvá."(E. Denis, francúzky historik)
Naši národný buditelia sa zaoberali problémami Slovenského národa, nepoukázali iba na Maďarov, ale aj na Židov a to úplne opodstatnene. Židia boli svojho času vykázaní z Francúzka, Nemecka a neskôr aj Uhorska práve kvôli im nekalým praktikám. L. Niederle vo svojej knihe život Starých Slovanov II. sa zmieňuje aj o obchode s otrokmi(slovanskými): "Židia obchodovali so všetkým, ale v prvom rade dostali do svojich rúk obchod s otrokmi To bola ich špecialita- obchod s ľudmi". Uľahčoval im to Talmud, podľa ktorého Nežidia(gojovia) sú niečím menejcenným ako židovský "vyvolený" národ.
Český spisovateľ Karel Kálal, ktorý v roku 1907 spolu s básnikom Adolfom Heydukom konštatovali:
V Uhrách podle zákona smí být nejvyšší úrok 8 procent. Jisto je, že Židé na Slovensku lichvaří, až to do nebe volá. Rádi pujčují menší sumy a na krátky čas, takže nevzdelaný lid výšku úrokú tak snadno nepostřehne.
Antisemitskú nálepku si za vyslovenie pravdy vyslúžil aj Martin Rázus, zrejme za svoj román Krčmársky Kráľ, v ktorom opísal nekalé praktiky niektorých židovských krčmárov, ktorí mali také vysoké styky v Budapešti, že u ministerského predsedu K. Tiszu si dokonca vymohli zákaz spolkov miernosti, bojujúcich proti pliage alkoholizmu nivočiacej pospolitý ľud. 
Svetozár Hurban Vajanský
(1849 – 1916) Slovenský prozaik, básnik a publicista, ideológ SNS( vtedy ešte SNS netvorila taká pliaga ako dnes)
„Niet väčšieho aristokrata ako je žid, bárs má v ústach demokratické frázy, niet neliberálnejšieho človeka ako je žid, trebárs majú dnešnú slobodomyseľnosť v árende. Len zaslepený hlupec nevidí, že pod liberálnosťou rozumie žid slobodu pre seba, dovolenie, aby mohol nadávať na kresťanské náboženstvo, posmechy robiť z cirkvi, z pápeža, z dogmy tých alebo oných! Netolerantnosť židovská nemá medzí, tak ako vypínavosť a bezohľadná drzosť, ktorá rastie pomerne k sile a vážnosti, aké nadobúda si semitské plemeno.“
„Negatívne hospodárenie židov javí sa u nás najciteľnejšie v národno-hospodárskom a spoločenskom ohľade; len na tieto dve veci vzťahuje sa u nás židovská otázka, ktorá z roka na rok stáva sa aktuálnejšou.“
Mne sa nezdá na tomto výroku nič antisemitské, je len konštatovanie pravdy. 
Ľudovít Štúr o židoch: 
Aby mohlo zemianstvo svoj ľud lepšie zdierať a aby tak čím viac vyťažilo v svoj prospech z jeho úbohej kože, využilo v tomto svojom úpadku Židov, ktorým prenajímalo jeho majetky. Mukám a utrpe niu ľudu nebolo konca-kraja. Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká anti patia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu, a na druhej strane silný odpor voči zemianstvu, ktoré ľud považoval za príčinu takéhoto zlého zaobchádzania a cítil sa ním vydaný napospas cudzím, bezcharakterným kramárom. – v diele Slovanstvo a svet budúcnosti.
Ja nie som antisemita, ale chcem písať pravdu, nie tak ako to robia anti slovenské média. Označiť Slovenskú inteligenciu ktorá utvárala náš jazyk a národnú samostatnosť považujem za hrubú urážku, musel som reagovať, minimálne takýmto článkom.

Veritas