Vyhlásenie ĽSNS k poškodeniu súsošia sv. Cyrila a Metoda v Komárne

11.01.2011 15:36

Ľudová strana Naše Slovensko týmto vyjadruje protest proti poškodzovaniu a hanobeniu národných a kresťanských symbolov. Zároveň vyjadrujeme obavu, či za takýmto konaním, ktorého poslednou obeťou sa stalo súsošie sv. Cyrila a Metoda v Komárne, nie sú šovinistické alebo sionistické politické skupiny, ktorým by prospelo násilné zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov.