Prvoradým cieľom tejto stránky je propagovať,informovať a "osvecovať" ľudí v dobrom a správnom zmýšľaní a konaní vlasteneckých organizácii ktoré majú za svoj cieľ len a len aby Slovensko nestratilo svoje srdce-nás. Možno sa medzi nami nachádzajú aj ľudia ktorých média nepravdivo nazývajú a tým aj odsudzujú k extrémizmu,neonacizmu ba dokonca k terorizmu a podobnej zberbe! Teroristi niesú tý na ktorých ukážu prstom,tu platí pravidlo "trafená hus zagágala" teroristi na slovensku sú jedine falošný politici a média ktorý vedú slovensko k záhube. Pretože Slovensko už nieje tým čo bývalo, už niesme bratia a sestry? Bohužial nie! Slováci máme medzi nami vlastizradcov ktorý nás ovládajú a ktorý krvavo pošpinili Slovenskú svoju vlasť. Dnešný slovenský ľud vidím ako bábky na šnúrkach ktoré ovládajú tý "nad nami": politici ktorý nás chcú len okradnúť a médiaktoré nám tlačia do hlavy kareláby, lebo najprimitívnejšia  časť civilizácie sú ľudské masy, hlúpe a všetko ničitelné, práve o to ide médiam, správame sa tak ako oni chcú,pretože to robýme kôli tomu čo počujeme a vidíme a myslíme si že je to pravdivé. Ale pýtate sa prečo by to robyli? Pretože ich riadi niekto kto sa bojí tých na ktorých hádžu špinu a klamstvá! Boja sa nás, pretože majú strach z toho že by sme ich zničili, my vlastenci! Len nás klamú a okrádajú pre ich prospech. Židovský boľševici kričia: "Demokracia,demokracia! Všetci ste fašisti,nacisti,skinhedi! My sme vaše obete, plaťte, trpte, bodaj by ste aj zomreli vy nacionalisti! Nechcete globalizáciu, euro ktoré sa teraz rúti, nechcete islamských imigrantov ktorý znásilňujú vaše ženy a my nič nerobýme proti tomu tak isto ako proti cigáňom ktorý sú čierna ovca civilizácie ktorý len robia bordel a vraždy!" POVIEM VÁM SLOVÁCI! NIE! TOTO NECHCEME!

Pozrite sa na jeden príklad terajšej doby ked klamanie médiami presahuje obludnosť ked je situácia krajná s revolúciou vo _federácii_!:

 - 18. decembra sa nacionalisti chystajú robiť stretnutie proti televízii, rozhlasu, novinám, ktoré nepravdivo informujú o vzniknutej situácii. Demonštrácia sa má knať v blízkosti Ostankinskaya TV-Center a má sa na ňom zúčastniť 15.000 – 25.000 ľudí.

https://pospolitost.wordpress.com/2010/12/17/rusko-v-ohni/#more-8113

________________________________________________________________________________________________________________

 

„Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus je nie biologický pud, ale mravný charakter; nie nenávisť k niekomu, ale horúca láska k svojeti. Táto naša svojeť, to je naše kresťanské vierovyznanie, naše slovenské národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naše Slovensko.“ – Jozef Tiso, 16. august 1939

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nacionalizmus (z lat. natio – národ) alebo národovectvo je hrdosť na príslušnosť k národu. Naproti patriotizmu, nacionalizmus sa viaže na určitú skupinu ľudí bez ohľadu na to, kde žijú.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

„Nacionalizmus je vedomím odlišnosti a výnimočnosti kultúry národa, čím sa však nezmenšuje odlišnosť a výnimočnosť kultúr iných národov. Nacionalizmus nemieri proti iným národom, je namierený na vlastný národ.“ – Maurice Barres

 

„Národné individuality sú obohatením ľudstva a nie ochudobnením.“ – Štefan Polakovič, Slovenský národný socializmus

Novinky

Vyhlásenie ĽSNS k poškodeniu súsošia sv. Cyrila a Metoda v Komárne

11.01.2011 15:36
Ľudová strana Naše Slovensko týmto vyjadruje protest proti poškodzovaniu a hanobeniu národných a kresťanských symbolov. Zároveň vyjadrujeme obavu, či za takýmto konaním, ktorého poslednou obeťou sa stalo súsošie sv. Cyrila a Metoda v Komárne, nie sú šovinistické alebo sionistické politické skupiny,...

Okresný súd v B. Bystrici zastavil trestné stíhanie Mariana Kotlebu!

04.01.2011 21:09
Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením 1T/126/2010-97 zamietol žalobu, podanú námestníkom okresného prokurátora v B. Bystrici JUDr. Petrom Šnapkom na Mgr. Mariana Kotlebu, ako neodôvodnenú. Z uznesenia sú zaujímavé najmä nasledovné pasáže: - Dôkazy, ktoré by spáchanie skutku obvinenému Mgr....